телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

Курсове по творческо писане

Курсове по творческо писане

Програмата предлага обучение по творческо писане, подготвя за сериозно литературно проучване и самостоятелно творчество, което, освен че трябва да завърши със създаване на собствена книга, спомага за създаването на навици и умения, потребни за живота на всеки продуктивен писател. Програмата съдържа три теоретични курса, всички останали курсове предполагат практическо упражняване на уменията, заложени в темите на курсовете (писане, четене, коментар). Основните курсове на програмата се водят от писатели, доказали себе си в литературното публично поле и с опит в преподаването на творческо писане.

Преподавател

АНА КРЪСТЕВА

АНА КРЪСТЕВА

Ана Кръстева е утвърден преподавател по български език и история с над 15-годишен опит в преподаването на българска граматика, литература и история. Основните й интереси са свързани с морфологията и синтаксиса на българския език, средновековна история, история на България между двете световни войни и историческия период след 1944 година.
Учениците на г-жа Кръстева получават основополагащи знания в областта на литературните родове, развиват компетентността си в сферата на морфологията и синтаксиса, подобряват лексикалните си умения и усвояват творческото писане. Родителите получават специално и строго индивидуално отношение към децата си, възможности за гъвкавост на часовете за консултации и навременна обратна връзка за индивидуалната успеваемост на децата си.
Образование: „Български език и история“
Специализация: IV ПКС
Професионални интереси: Морфология, синтаксис, творческо писане, българска история

Отзиви

Толкова ми хареса курса, че се чувствам все по-уверена и устремена в това един ден самата аз да бъда писател и журналист!
Полина