телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24
Познаването на авторите и техните произведения – мисията е възможна

Познаването на авторите и техните произведения – мисията е възможна

 Познаването на авторите и техните произведения – мисията е възможна

Неминуемо в различни съвременни „реалитита“ могат да се наблюдават участници, които не познават европейските столици, не познават българската история или произведенията на българските автори. Обикновено това събужда у зрителя или присмех, или дълбоко възмущение. А попитахте ли децата си в училищна възраст, дали знаят всички тези неща? Ще сте изненадани от отговорите им! Опитайте! 

Ако се усмихвате доволно, вероятно детето Ви е четящо и подхожда с разбиране към литературата, а не с неохота.
Ако установите обаче, че и Вашето дете не знае неща, които бихме могли да определим като „основни“, може би е време да се намесите.
Обикновено не се разбира защо Славейков веднъж е Петко, а друг път Пенчо? Защо Яворов веднъж пише за Мина, а друг път за Лора? И дори, как така септември ще бъде май?

Решенията на родителите в такива моменти са обикновено в две посоки – засилване на контрола над наученото или посещение при частен учител. И двете родителски решения са добри и работещи, но днешните деца, живеещи в дигитално време, искат нещо различно. Ние Ви предлагаме концепции не в краткосрочен период, а идеи за дългосрочна мотивация:

1. Играта „Автор – произведение“: Играе се между родител и дете в домашна обстановка, като единият участник казва автор, който е изучаван в училище, а другият казва поне едно негово произведение. При необходимост се прави проверка за верността на отговора.
2. Употреба на визуални карти – Използват се портрети на автори, под които се изброяват техните произведения. Подобен род „пищови“ работят изключително добре при деца, които имат развита зрителна памет.
3. Използвай мислите на друг! - Основната идея е децата чрез цитати от известни произведения да запомнят авторите им по-лесно.
4. Читателски дневник – Макар че се смята за отживелица, винаги можете да купите красиво изглеждащ читателски дневник на детето си, да изработите такъв онлайн, или да използвате готов модел. Това ще накара детето Ви да формулира мислите си върху определена творба и автор и по-лесно да осъществява връзките „автор-произведение“. Подходът с употребата на читателски дневник е особено успешен при деца, които имат развита двигателна памет.
5. Математиката в помощ на литературата - Децата, фокусирани върху точните науки, обикновено знаят базисно кой автор кое произведение е написал, но им липсва усет за сюжетна линия или за употребата на олицетворение, синекдоха, метонимия и т.н., което успешно може да бъде решено като проблем с таблица, в която детайлно са обяснени тези неща.


И не на последно място от особена важност е да мотивирате детето си да чете, защото по този начин то се запознава с много и различни автори, с автентичен стил на писане, влиза в различни светове, които развиват въображението и начинът му на мислене и дори и да не може да запомни всички, се е обогатило!