телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

Моята уникална памет

Записване за безплатен урок

След изпращане на формата ще се свържем с Вас в рамките на 2 работни дни за уговаряне на първи урок “Тест на паметта” от Курс Моята уникална памет.

Урокът ще се проведе присъствено в удобно за двете страни време в Академия за малки таланти "Всезнайко"

Продължителността на урока е 40 минути.

Поздрави и до скоро!

Моята уникална памет

Във все по-дигитализирания свят, в който съществуваме, стават все повече и възможностите, чрез които можем да се обучаваме. Да изучаваме нови езици и непознати вселени с помощта на най-новите технологии е много изкушаващо, но нека не забравяме, че има и други познати начини за запаметяване на информация, които са изключително ценни.

Чували ли сте за мнемониката и знаете ли какво представлява тя?

Мнемониката не е нова техника и се използва от хората в продължение на векове. В древността, още преди да има писменост, хората използват мнемониката, за да запомнят и предават информацията устно от поколение на поколение.

През средновековието, когато книгите все още са рядкост, монасите използват мнемониката, за да помнят дълги текстове и библейски стихове. Те използват техниката на асоциациите, за да свържат думите и изреченията в текста с различни обекти, места и събития.

С развитието на писмеността и печатарството, мнемониката малко по малко остава на заден план, тъй като хората вече имат по-лесен достъп до информацията чрез книгите. Въпреки това техниките на мнемониката остават все така полезни, а към днешна дата се считат за иновативни, ефективни и са още по-любопитни за хората.
С нарастването на количеството информация, която трябва да бъде запаметена, мнемониката може да бъде полезен инструмент за улесняване на този процес. Тя може да бъде използвана от ученици, студенти, професионалисти, спортисти и всички, които искат да запомнят големи количества информация по възможно най-лесния начин.
Друг любопитен факт е, че с развитието на технологиите има множество приложения и софтуерни програми, които използват мнемонични техники, за да помогнат на хората да запомнят нужната информация по-ефективно. Мнемониката е техника, която има дълбоки корени в историята ни и продължава да бъде полезна и възраждаща се в днешно време.

Методът се базира на използването на асоциации, които се свързват с определени думи или фрази. Тези асоциации могат да бъдат визуални, звукови или дори свързани с аромати. Когато използваме мнемониката, информацията се превръща в нещо, което е по-лесно да бъде възпроизведено, защото свързваме новата и непозната до момента информация с онова, което ни е вече познато или може да бъде по-лесно запомнено.

Кои са някои от основните мнемонични техники?
    1. Мнемониката включва използването на различни техники, които могат да подпомогнат процеса на асоциация. Например можем да използваме смислови асоциации, като свържем новата информация с нещо, което има сходен смисъл. Ако целта ни е да запомним дадено име на човек, който сме срещнали, можем да го асоциираме с друг познат или приятел, който е в живота ни отдавна. Можем да използваме и звукови асоциации, като свържем новата информация с дума, която звучи подобно или съдържа подобни звуци.
    2. Друга техника, която можем да използваме, е техниката на визуализацията. Тя се основава на създаване на ярка и детайлна ментална картина, която представя новата информация по визуален начин. Например, ако искаме да запомним списък с продукти, можем да създадем въображаема картина на тези продукти, която да включва ярки цветове, текстури и детайли.
    3. Още една техника на мнемониката е методът на мнемоничните съкращения. Този метод използва съкращения, които са лесни за запомняне и са подходящи за обемна информация. Ако искаме да запомним поредността на храните: „артишок, мандарина, круша, овес“, можем да направим съкращението „АМКО“, с което е по-лесно да се запомни получената вече информация и нейната поредност.
    4. Една също популярна техника в мнемониката е техниката на пътуването.
Преминавайки по познат път от работа към вкъщи или обратното, можем да асоциираме светофарите по пътя или заведенията по него с различни думи, като по този начин пресъздаваме и тяхната поредност.
    5. Запомняне чрез рими – вероятно все още си спомняте стих от детството си, който е написан в рима. Този модел на запомняне е много подходящ и за изучаването на нова информация.
Важно е да се отбележи, че мнемониката не е универсално решение за запаметяване на информация. Тя е по-скоро помощно средство, което може да се използва за оптимизиране на процеса на запаметяване. За да се използва ефективно, тя изисква практика и упражнения, за да се развият уменията за асоциация и въображение.

Как и кога мнемониката може да се използва в училищата днес?

Мнемониката има важно значение за преподаването и обучението в училищата. Статистиката сочи, че учениците, които използват визуална мнемоника, често са в състояние бързо да извлекат информация и да я запазят за по-дълги периоди от време. Важно е да се отбележи обаче, че мнемониката се използва в училищата за подобряване на припомнянето, а не толкова за улесняване на запомнянето. Учениците първо трябва да разберат задълбочено конкретната концепция, преди да си я припомнят и да я приложат в различен контекст. Мнемоничните техники не са заместител на традиционния тип обучение, а са допълнение и похват, чрез които може да се подобри нивото на знание.

Мнемониката може да се използва във всички етапи на образованието (предучилищно, основно, средно и висше) и в много предметни области.

Мнемониката насърчава ли дългосрочното обучение?

Когато условията са подходящи (предметът пасва на мнемониката и ученикът я е практикувал преди), мнемониката може да бъде ефективен инструмент за учене. Често задаван въпрос е: „Може ли времето, прекарано в изучаване на мнемонични техники, да бъде оправдано“? Отговорът е не, ако се използва само веднъж. Въпреки това, ако мнемониката се използва многократно, както в конкретния момент, така и в бъдеще, тогава тя се явява много полезна инвестиция.

Можем смело да заявим, че мнемоничните техники  имат и други полезни странични ползи, които не са свързани с паметта, а именно - повишаване на самочувствието и самомотивацията в учениците. Много от обучаващите се заявяват, че мнемониката отговаря по-добре на техните предпочитани стилове на учене и намират ученето за по-бързо и по-приятно. Проучванията показват също, че мнемоничните техники намаляват тревожността преди полагането на изпитите и по време на него.
Родители и преподаватели са единни в мнението си, че всяко дете е различно и има специфични нужди. Индивидуалният подход и стремежът към откриване на най-силните заложби и качества у учениците е в основата на мисията на Академия за малки таланти „Всезнайко“.

Всички методи и техники, за които ви разказахме по-горе са включени в нашия курс „Моята уникална памет“.
Курсът има за цел да помогне на учениците по-лесно, ефективно и самостоятелно да научават и запомнят новата информация, прилагайки научените методи за запаметяване.
Курс Моята уникална памет е предназначен за деца в предучилищен и начален етап. Състои се от 3 нива, а всяко ниво включва 12 урока. Работи се по специално разработени и адаптирани работни тетрадки
Курс Моята уникална памет съдържа основните мнемотехники и практически задачи, които развиват в децата уменията за създаване на всички видове връзки на паметта: асоциативни, структурни и смислови, локализация, визуализация; запаметяване на случайни поредици от думи или факти – логически несвързан текст, запаметяване на логически свързан текст, запаметяване на цифри, дати, числа, номера на телефони, стихотворения, важни събития и факти и всякакъв вид друга информация.
Курсът се провежда индивидуално и присъствено, в АМТ ВСЕЗНАЙКО, гр. Пловдив
Обучението е индивидуално.
Цена на 1 ниво на курса: 360 лв;
Работна тетрадка към съответното ниво: 25 лв

[/userfiles/files/obrazovanie-badeshte.png]