телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24
Индивидуално обучение или обучение в група – Кое да избера?

Индивидуално обучение или обучение в група – Кое да избера?

Индивидуално обучение или обучение в група – Кое да избера?

Автор: д-р Антония Лазарова, АМТ „ВСЕЗНАЙКО“

Обикновено родителите, когато търсят частен учител по математика за детето си, имат предварителна идея,  дали имат желание с него да се занимават индивидуално, или да бъде част от група, като се ръководят от различни лични мотиви – разпределение на времето за отиване и връщане до частната школа или учителя, личният си график и разпределени предварително задачи, други извънкласни занимания на детето и т.н. Безспорно в забързаното ежедневие всичко това е много важно, но има неща, на които родителите обръщат внимание доста по-късно.

         1. Детският  темперамент.

Децата са различни и темпераментът на човек се дава от раждането му. Факт е, че дори близнаци, отгледани и възпитани от едни и същи родители, се държат различно. Опирайки се на това, следва ние като родители и учители да знаем, дали децата проявяват склонност да учат сред връсници по-бързо и лесно или са по – затворени и притеснителни и усвояват знания и умения само сами с учител.
 
        2. Гъвкавост и бърза адаптация на детето в група от непознати

Обикновено родители преценят, че е добре детето им да е в група, защото знаят, че то се адаптира в нова среда бързо и е контактно с непознати. Това не винаги важи за уроците по математика, защото тази материя притеснява децата, които не са я овладели изцяло в училище. Наличието на страх и несигурност у детето не извежда на преден план възможностите му за бърза адаптация и гъвкавост на мислене и поведение, а по-често е налице изненадващо фрустриране и опит за отдръпване от колектива.

         3. Разликите в скоростта на учене и запаменяване. 

Разликите в скоростта на учене и запаметяване на нов материал по математика и въобще във всички сфери на науката при различните деца, са различни и при формиране на групи обикновено не се отчита този факт. Групите се формират или на възрастов принцип или на степен на знание, особено при изучаване на чужди езици, без да се отчита пътя, който едно дете извървява до трайното знание. Затова при частните уроци, свързани с математиката е допустимо да се работи с приоритет индивидуално, защото пропуските на всяко дете са различни.

         4. Възможностите за мотивация на детето. 

Възможностите за мотивация на детето са различни не само в зависимост от конкретния му темперамент, но и на база усвояемост на нови знания. Когато детето започва да се чувства уверено в математиката,  това се дължи преди всичко на факта, че то вижда, че започва да се справя с все по-малко затруднения с все по-сложни задачи, което естествено води до радост и вътрешна удовлетвореност. Ако детето учи самостоятелно в рамките на курс само с частен учител, то споделя удовлетвореността си с него и с родителя, а ако учи в група, споделя с децата в групата. Основен проблем е, че в рамките на група дори едно дете да не се справя със същата скорост и лекота, води до отдръпване на детето и спад на мотивацията му, което доста често остава „терра инкогнита“ за родителите му.

Вие, като родители, избирате това, което според  Вас е най-доброто за детето Ви, но не бива да поставяме на последно място по важност въпроса  дали се чувства добре то с този учител и в тази школа.