телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24
Кога детето има нужда от уроци по математика?

Кога детето има нужда от уроци по математика?

Автор: д-р Антония Лазарова, АМТ „ВСЕЗНАЙКО“

Обикновено родителите разбират, че детето има проблем по математика, когато успехът му по предмета спадне драстично и считат, че бързо трябва да бъдат взети мерки. Разбира се, има и друга категория родители, които смятат, че детето трябва да ходи на уроци, за да поддържа високо ниво на знания и мотивация, което на практика не винаги се случва.

Ето защо ние от АМТ „Всезнайко“ Ви предлагаме авторски кратък тест и ключ с отговори, за да установите сами дали детето Ви се нуждае наистина от уроци по математика.

1. Случвало ли Ви се е да наблюдавате, че детето Ви отлага писането на домашните по математика до последния възможен момент?
а) Да
б) Не

2. Случвало ли се е детето Ви да отиде с ненаписана домашна по математика и да я препише от съученик/чка в училище повече от 3 пъти?
а) Да
б) Не

3. Често ли се случва детето Ви да търси помощ от Вас при решаване на определен вид задачи по математика?
а) Да
б) Не

4.  Случвало ли Ви се е да наблюдавате детето Ви да работи с пръсти при прости пресмятания?
а) Да
б) Не

5. Знаете ли дали детето Ви моли за помощ приятели или съученици по математика?
а) Да
б) Не

6. Чували ли сте от учителя/лката по математика, че детето Ви е разсеяно в час и не внимава често?
а) Да
б) Не

7. Споделяло ли е детето с Вас или с близки, че математиката е ужасна?
а) Да
б) Не

8. Спаднал ли е успеха по математика на детето Ви в настоящия момент?
а) Да
б) Не

1 въпрос - 2 точки за ДА
2 въпрос - 1 точка за ДА
3 въпрос - 1 точка за ДА
4 въпрос - 2 точки за ДА
5 въпрос - 2 точки за ДА
6 въпрос - 1 точка за ДА
7 въпрос - 2 точки за ДА
8 въпрос - 2 точки за ДА

От 0 до 3 точки:
Детето Ви няма обективна нужда от помощ по математика. Вероятно му се случва да не може да се концентира напълно по време на час.

От 4 до 6 точки:
Детето Ви има нужда от малко помощ, за да овладее неяснотите в материята и да попълни малките пропуски, които има.

От 7 до 9 точки:
Детето Ви има нужда от помощ по математика, за да се справи с липсата на знания и умения от настоящ или предходен материал, които му пречат на доброто представяне и усвояване на материята.

От 9 до 12 точки:
Детето Ви има спешна нужда от частни учроци по математика. Възможно е да не е в състояние да се справи с материала по математика, не само заради пропуснат или неразбран материа, но и поради липса на цялостен интерес към материята.