телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

Общи условия на обучение

1. Обучението в Академия за малки таланти „Всезнайко“ е организирано в малка група от 10 деца.
2. За обучение в школата се приемат само деца, които желаят да повишат знанията и уменията си, които са готови да работят допълнително.
3. Децата, които по свое желание идват в Академията, се отнасят с уважение към времето и труда на другите. Учениците не си позволяват да се държат невъзпитано и зачитат личността на всеки. Работят съсредоточено в часовете и изпълняват самостоятелно и внимателно поставената от преподавателите домашна работа.
4. Учебните часове са с продължителност 180, 90 или 60 минути, в зависимост от възрастта на децата или спецификата на учебната дисциплина.
5. Таксата за индивидуалните или групови занимания се определя предварително и се заплаща от родителя в определените срокове, по банков път, или в брой в офиса в гр. Пловдив, ул. Кръстьо Пастухов 24
6. При индивидуален процес на обучение, ако детето ще отсъства от заниманието, родителят е длъжен да уведоми по телефона поне един ден по-рано. В противен случай заниманието се смята за проведено. В случаите на извънредни обстоятелства урокът се наваксва в рамките на месеца.
7. При отсъствие от групово занимание, независимо от причината и продължителността, такса не се възстановява.
8. При отказ от участие в курсове/школи заплатена такса не се възстановява.
9. При отсъствие на детето от групово занимание родителят е длъжен да поиска съдействие за набавянето на информация за пропуснатите часове, наличието на домашна работа или друга важна информация.
10. При необходимост от промяна на установения учебен график, на сайта на АМТ“Всезнайко“, в секция „Новини“, и във фейсбук страницата се публикува информация за настъпилите промени. Ръководството и преподавателите нямат задължение да изпращат индивидуални съобщения.
11. За престоя си в Академията детето трябва да има вода, химикалки, моливи, цветни моливи, гума и тетрадка (за децата от курсовете по математика тетрадката е с големи квадратчета до 1. клас включително, с малки квадратчета за 2. клас и голям формат за децата от 3. клас нагоре).