телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

Заедно по математика

Заедно по математика

Програмата „Заедно по математика“ е насочена към децата и родителите на АМТ „Всезнайко“, на които предстои НВО в 4, 7 и 10 клас. Това е курс, в който деца и родители се научават да общуват отново през призмата на математиката, споделяме с тях техники за успех на края на учебната година, научаваме се да приемаме паденията и върховете заедно!

Обикновено този курс е еднодневен и стартира за новозаписани деца в периода от 1 до 30 септември в началото на всяка учебна година!