телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

Курсове по състезателна математика

Курсове по състезателна математика

          Курсът по състезателна математика е подходящ за ученици със засилен интерес в областта на математиката. Решаваните задачи са с висока трудност и изискват задълбочени математически познания. Целта на курса е подготовката на учениците за местни и национални състезания и олимпиади, както и изграждане на трайно положително чувство към математиката. Прилаганите подходи на обучение са нестандартни и имат силно изразен творчески характер. Заниманията включват:
  • Изучаване на специализирани теми за извънкласна работа по математика
  • Решаване на интересни логически загадки поднесени по забавен начин
  • Нагледно представяне на математически модели и интерактивни методи на обучение
  • Подготовка за математически състезания и изграждане на силов интелект
  • Развитие на базови умения на състезатели в учениците
  • Работа върху психическата нагласа на децата към математическите състезания
  • Дигитално обучение + възможност за онлайн уроци, както и използването на хибридна класна стая

В допълнение, децата могат да бъдат записвани през академията за различни математически състезания, където да бъдат придружени от преподавател непосредствено преди състезанието. Така те могат да се почувстват уверени, докато правят първите си стъпки като състезатели.

Преподавател

Д-Р АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА

Д-Р АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА

Д-р Антония Лазарова е университетски преподавател с над 10-годишен опит при преподаването на „Математика“ на деца от първи до дванадесети клас и на „Статистика“ на студенти. Учениците на д-р Лазарова от специализирани и общообразователни училища развиват и овладяват математиката като материя, развиват своето логическо мислене, научават се да решават задачи извън „рамките на учебниците“ и развиват цялостен позитивен подход към материята.
Родителите получават навременна обратна връзка за знанията и уменията на децата си по математика, развиват позитивно отношение към личните усилия на детето по „Математика“, като целта е да се сформира успешно работещ за бъдещето на децата екип между родител и учител!
Образование: 3.8. Икономика и управление
Специализация: „Статистика“
Професионални интереси: Математика и математически методи, приложими в икономиката
Чужди езици: Немски език, Английски език, Руски език

Отзиви

Не съм имал по-добра и внимателна учителка от госпожа Лазарова.
Митко