телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

„Мастър клас“ по „Български език“ и „Математика“ за деца от 1 – ви до 4-ти клас

„Мастър клас“ по „Български език“ и „Математика“ за деца от 1 – ви до 4-ти клас

Нашият Мастър клас дава сигурността, че материалът по Български език, литература и математика за начален етап на основното образование е не само познат, но и овладян и надграден.

Преподаватели

Д-Р АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА

Д-Р АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА

Д-р Антония Лазарова е университетски преподавател с над 10-годишен опит при преподаването на „Математика“ на деца от първи до дванадесети клас и на „Статистика“ на студенти. Учениците на д-р Лазарова от специализирани и общообразователни училища развиват и овладяват математиката като материя, развиват своето логическо мислене, научават се да решават задачи извън „рамките на учебниците“ и развиват цялостен позитивен подход към материята.
Родителите получават навременна обратна връзка за знанията и уменията на децата си по математика, развиват позитивно отношение към личните усилия на детето по „Математика“, като целта е да се сформира успешно работещ за бъдещето на децата екип между родител и учител!
Образование: 3.8. Икономика и управление
Специализация: „Статистика“
Професионални интереси: Математика и математически методи, приложими в икономиката
Чужди езици: Немски език, Английски език, Руски език
АНА КРЪСТЕВА

АНА КРЪСТЕВА

Ана Кръстева е утвърден преподавател по български език и история с над 15-годишен опит в преподаването на българска граматика, литература и история. Основните й интереси са свързани с морфологията и синтаксиса на българския език, средновековна история, история на България между двете световни войни и историческия период след 1944 година.
Учениците на г-жа Кръстева получават основополагащи знания в областта на литературните родове, развиват компетентността си в сферата на морфологията и синтаксиса, подобряват лексикалните си умения и усвояват творческото писане. Родителите получават специално и строго индивидуално отношение към децата си, възможности за гъвкавост на часовете за консултации и навременна обратна връзка за индивидуалната успеваемост на децата си.
Образование: „Български език и история“
Специализация: IV ПКС
Професионални интереси: Морфология, синтаксис, творческо писане, българска история