телефон за връзка 0893 553477
електронна поща info@vseznaiko.bg
адрес в Пловдив ул. Кръстьо Пастухов 24

Курсове по състезателна математика

Курсове по състезателна математика

          Курсът по състезателна математика е подходящ за ученици със засилен интерес в областта на математиката. Решаваните задачи са с висока трудност и изискват задълбочени математически познания. Целта на курса е подготовката на учениците за местни и национални състезания и олимпиади, както и изграждане на трайно положително чувство към математиката. Прилаганите подходи на обучение са нестандартни и имат силно изразен творчески характер.
Възможна е индивидуална, или групова подготовка, според предпочитанията и възможностите на детето. Работи се в тесен кръг - от 3 до 5 деца в група.

Заниманията включват:
  • Изучаване на специализирани теми за извънкласна работа по математика
  • Решаване на интересни логически загадки поднесени по забавен начин
  • Нагледно представяне на математически модели и интерактивни методи на обучение
  • Подготовка за математически състезания и изграждане на силов интелект
  • Развитие на базови умения на състезатели в учениците
  • Работа върху психическата нагласа на децата към математическите състезания

В допълнение, децата могат да бъдат записвани през учебния център за различни математически състезания, където да бъдат придружени от преподавател непосредствено преди състезанието. Така те се чувстват по-уверени, докато правят първите си стъпки като състезатели.

За повече информация: +359 893 553 477

Преподавател

Д-Р АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА

Д-Р АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА

Д-р Антония Лазарова е университетски преподавател с над 10-годишен опит при преподаването на „Математика“ на деца от първи до дванадесети клас и на „Статистика“ на студенти. Учениците на д-р Лазарова от специализирани и общообразователни училища развиват и овладяват математиката като материя, развиват своето логическо мислене, научават се да решават задачи извън „рамките на учебниците“ и развиват цялостен позитивен подход към материята.
Родителите получават навременна обратна връзка за знанията и уменията на децата си по математика, развиват позитивно отношение към личните усилия на детето по „Математика“, като целта е да се сформира успешно работещ за бъдещето на децата екип между родител и учител!
Образование: 3.8. Икономика и управление
Специализация: „Статистика“
Професионални интереси: Математика и математически методи, приложими в икономиката
Чужди езици: Немски език, Английски език, Руски език

Отзиви

Не съм имал по-добра и внимателна учителка от госпожа Лазарова.
Митко